...

UVJETI KUPOVINE

NARUČIVANJE

Kupac naručuje proizvod ili uslugu putem elektronskog obrasca narudžbe.
Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje
narudžbu.
Sve cijene izražene su u BiH nacionalnoj valuti, Konvertibilna Marka (KM). Kupac dodatno ima
mogućnost prikaza cijena u američkim dolarima te eurima.
Usluga se naručuje elektronskim putem generisanog linka koji mi u Syntax izradimo za svakoga pojedinačno.
Usluga se smatra naručenom u trenutku kada kupac odabere te potvrdi način plaćanja.

PLAĆANJE

Naručeni proizvodi ili usluge plaćaju se online jednom od kreditnih kartica: Mastercard, Maestro ili Visa.

 

ISPORUKA

Naručeni proizvodi pakiraju se na način da tokom uobičajene manipulacije ne budu oštećeni. Prilikom
preuzimanja kupac je dužan provjeriti stanje pošiljke te u slučaju oštećenja odmah reklamirati proizvod
dostavljaču (zaposleniku tvrtke koja vrši dostavu). Prodavatelj se odriče svake odgovornosti u vezi oštećenja koja
mogu nastati prilikom dostave.
Ako kupac ne primi robu, ili obavijest o isporuci, nakon što je poslana, u očekivanom vremenu, kupac ima pravo
o tome obavijestiti prodavatelj kako bi se poduzele radnje pronalaska pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska
pošiljka.
Ako kupac odbije primiti robu koju je naručio od prodavatelja ima pravo tražiti od kupca nadoknadu svih troškova
koji su vezani za isporuku.
Prodavatelj se obvezuje poslati pošiljku kupcu onoga trenutka kada zaprimi potvrdu kojom se odobrava online
transakcija. Nakon zaprimanja te potvrde prodavatelj se obvezuje poslati pošiljku u roku do 5 (pet) radnih dana.
Nakon što dostavljač (tvrtka koja vrši dostavu) zaprimi pošiljku od strane prodavatelja, prodavatelj više nije
odgovoran za daljnji tok isporuke i eventualna kašnjenja te probleme koji mogu nastati u vezi daljnje manipulacije
i isporuke robe.
Ako kupac umjesto dostave izabere opciju downloada proizvoda, prodavatelj se obvezuje poslati obavijest
isključivo u obliku elektronske pošte kupcu na kojoj će se nalaziti linkovi za download i upute. Nakon primitka
elektronske pošte (obavijesti o downloadu) kupac može odmah pristupiti downloadu proizvoda.

REKLAMACIJE

Prodavatelj se obvezuje isporučiti proizvod koji je tehnički ispravan te odgovara opisu proizvoda navedenom na
www.tvrtka.hr. Slika koja ilustrira proizvod na Internet stranici ne mora odgovarati stvarnom izgledu proizvoda
te kupac ne može reklamirati ovaj segment.
U slučaju tehničke neispravnosti audio zapisa koji su pohranjeni na prijenosniku zvuka prodavatelj preuzima
potpunu odgovornost. U slučaju tehničke neispravnosti, kupac je dužan reklamirati proizvod u roku od 4 (četiri)
radna dana. Nakon što reklamira tehničku neispravnost kupac je dužan poštom, uz dostavnicu, vratiti
tehnički neispravan prijenosnik zvuka nakon čega će prodavatelj u roku od 3(tri) radna dana poslati kupcu
zamjenski proizvod, bez ikakve naknade. U slučaju gore navedenog kupac nema pravo tražiti povrat novca, već
isključivo zamjenski proizvod.
Prodavatelj nije odgovoran za eventualna oštećenja i ostale obveze koje se nalaze u domeni dostavljača (tvrtka
koja obavlja poslove dostave proizvoda).
Ako kupac odabere opciju downloada proizvoda te kupac ne bude u mogućnosti obaviti download zbog tehničkih
problema uzrokovanih na serveru prodavatelja prodavatelj se obvezuje poslati elektronsku poštu sa novom
mogućnosti za download za što kupac ne snosi nikakve troškove.
U slučaju da kupac niti tada ne bude u stanju obaviti download koji je uzrokovan zbog tehničkih problema na
serveru prodavatelja, kupac je dužan o tome kontaktirati prodajnu službu prodavatelja koja će ponuditi
adekvatno rješenje koje u sebi neće sadržavati nikakvu naknadu i daljnje troškove od strane kupca. Kupac nema
pravo tražiti povrat novca u ovoj situaciji.

U slučaju da kupac ne može preuzeti (download) proizvod, a tehnički problemi nisu vezani za prodavatelja, već
su uzrokovani od strane kupca, operatera ili treće osobe prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost I nije dužan
kupcu omogućiti download ili isporuku robe bez naknade.
Kupac je u roku od 5 (pet) radnih dana dužan preuzeti (download) proizvod, nakon toga više neće moći, bez
obzira što je izvršio uplatu, preuzeti (download) proizvod. U ovom slučaju kupac se odriče bilo kakve reklamacije.

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.